Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Potentiële vrijwilligers die zich aanmelden bij Stichting Hoeve Klein Mariëndaal krijgen eerst een kennismakings-/intakegesprek met de bedrijfsleider en de begeleider van het betreffende werk-/activiteitengebied. Bij dit gesprek wordt nader kennisgemaakt en verwachtingen over en weer besproken en uitgelegd wat de Hoeve van de vrijwilliger verwacht. In gezamenlijk overleg wordt gekeken waar de vrijwilliger het beste kan worden ingezet. Dan volgt er een proeftijd, waarbij de potentiële vrijwilliger kennismaakt met een of meerdere werk-/activiteitengebieden.

Binnen 4 weken na de start van de proeftijd wordt het meedraaien geëvalueerd. Als de conclusie is dat de vrijwilliger blijft, dienen de volgende punten geregeld te worden: 1. De vrijwilliger ontvangt en ondertekent een vrijwilligersovereenkomst én de gedragscode. 2. De VOG aanvraag wordt gestart.

Binnen 6 weken na de start van de proeftijd dient de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen waaruit blijkt dat geen bezwaar is tegen vrijwilligerswerk bij Stichting Hoeve Klein Mariëndaal. Als deze dat niet kan, dient het vrijwilligerswerk te worden beëindigd. Eventuele kosten van de VOG worden na acceptatie vergoed.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats.

Onderdelen uit de overeenkomst:

 1. De vrijwilliger zal met ingang van xx maand 2020 voor Stichting Hoeve Klein Mariëndaal werkzaam zijn op locatie xxxxxxxxx, zonder dat hier betaling tegenover staat.
 2. De vrijwilliger is beschikbaar op:
  maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag
 3. De vrijwilliger verricht vrijwillige ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de begeleiding van het werk-
  /activiteitengebied: xxxxxxxxxxx en sluit zich aan bij de tijden van het dagprogramma van het werk-
  /activiteitengebied.
  Starttijd: xx.xx uur. Eindtijd: xx.xx uur.
 4. De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en ondersteuning van de begeleider op het werk-
  /activiteitengebied.

Proefmaand

Om sfeer te proeven en een beeld te krijgen van de diverse werkzaamheden en activiteiten op de zorgboerderij starten we met een wederzijdse proefperiode van een maand, waarin beide partijen zonder opgave van redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang mogen beëindigen. Wanneer de proefperiode voorbij is, evalueert de begeleider en/of de vrijwilligerscoördinator samen met de vrijwilliger het tot dan toe gedane vrijwilligerswerk en worden afspraken gemaakt waar de vrijwilliger zich op wil gaan richten en wat een toegevoegde waarde heeft voor de zorgboerderij.

Verantwoordelijkheid

Om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen vragen wij van de vrijwilliger verantwoordelijkheid te dragen en zorgvuldig om te gaan met de gemaakte afspraken. De vrijwilliger werkt onder eindverantwoordelijkheid van beroepskrachten.

Openingstijden theeschenkerij

Openingstijden-Theeschenkerij-Hoeve-Klein-Mariendaal

Openingstijden

 • wo t/m vr 10.00 - 16.00  
 • za / zo 11.00 - 17.00
 • take away is ook mogelijk

Het is alleen mogelijk om een tafeltje aan de deur te reserveren.

We hopen jullie gauw weer te zien!

Reserveringen 

Reserveringsaanvraag

Voor meer informatie over mogelijkheden van uw feest of bijeenkomst mail ons of bel 026 - 379 66 87.

Quotes

“Je leeft hier met de seizoenen, je ziet het voorjaar, zomer, herfst en winter worden. In de stad merk ik dat minder. Als ik hier kom verandert de omgeving mij meteen.”

Steun ons en wordt Vriend

ouderen bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal

We hebben veel plannen en ambities waarvoor vooralsnog de financiën ontbreken. Wilt u onze stichting steunen en zo de ontwikkelingsmogelijkheden van onze deelnemers verder helpen vergroten?

Lees meer