Vrijwilligers

Binnen Stichting Hoeve Klein Mariëndaal is een groot aantal vrijwilligers actief. Zij zijn werkzaam in alle werk-/activiteitengebieden die we binnen de Hoeve kennen.

Hun bijdrage is gericht op:

  • de ondersteuning van de beroepskrachten bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in het werk-/activiteitengebied;
  • het bieden van individuele ondersteuning aan deelnemers. 

Vrijwilligers kunnen zo een bijzondere rol vervullen in het realiseren van de persoonlijke wensen en behoeften van onze deelnemers. Daarbij verlenen vrijwilligers hand-en-span diensten ter ondersteuning van de beroepskrachten.

Juiste match

De vrijwilligers leveren door hun inzet, enthousiasme en talenten een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en het functioneren van de Hoeve. Onze zorg- en dienstverlening wordt individueel afgestemd op de vraag van de deelnemer en dit is ook het uitgangspunt voor het vrijwilligerswerk. Dit betekent niet dat de inzet en ontwikkeling van talenten van vrijwilligers hieraan ondergeschikt zijn. Het vrijwilligerswerk komt juist tot zijn recht indien rekening gehouden wordt met de kwaliteiten van vrijwilligers. Hierdoor nemen motivatie, enthousiasme en betrokkenheid toe.

Een juiste match tussen de activiteiten binnen de Hoeve en de kwaliteiten van de vrijwilliger is belangrijk om een duurzame samenwerking te realiseren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beroepsmatige krachten en de betreffende vrijwilliger, waarbij de Bedrijfsleider een coördinerende rol vervult. Voorkomen moet worden dat vrijwilligers worden ingezet voor taken die niet bij vrijwilligerswerk horen.

Diversiteit

Ons vrijwilligersbestand bestaat uit vrijwilligers met zeer verschillende achtergronden, levensfasen en opleidingen.

Deze diversiteit geeft een waardevolle bijdrage en bijzondere kleur aan de realisering van onze missie als een inspirerende ontmoetingsplek waar ieders talent optimaal wordt ingezet. Een groot aantal van de vrijwilligers is al gedurende langere tijd actief bij ons.

Informatie

Het coördineren van het vrijwilligerswerk binnen de Hoeve wordt verricht door de Bedrijfsleider, Rini Storm. Zie de contactpagina hoe u hem kunt bereiken.

Openingstijden theeschenkerij

Openingstijden-Theeschenkerij-Hoeve-Klein-Mariendaal

Openingstijden

  • wo t/m vr 10.00 - 16.00  
  • za / zo 11.00 - 17.00
  • take away is ook mogelijk

Het is alleen mogelijk om een tafeltje aan de deur te reserveren.

We hopen jullie gauw weer te zien!

Reserveringen 

Reserveringsaanvraag

Voor meer informatie over mogelijkheden van uw feest of bijeenkomst mail ons of bel 026 - 379 66 87.

Quotes

“Je leeft hier met de seizoenen, je ziet het voorjaar, zomer, herfst en winter worden. In de stad merk ik dat minder. Als ik hier kom verandert de omgeving mij meteen.”

Steun ons en wordt Vriend

ouderen bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal

We hebben veel plannen en ambities waarvoor vooralsnog de financiën ontbreken. Wilt u onze stichting steunen en zo de ontwikkelingsmogelijkheden van onze deelnemers verder helpen vergroten?

Lees meer