Vrijwilligers

Binnen Stichting Hoeve Klein Mariëndaal is een groot aantal vrijwilligers actief. Zij zijn werkzaam in alle werk-/activiteitengebieden die we binnen de Hoeve kennen.

Hun bijdrage is gericht op:

  • de ondersteuning van de beroepskrachten bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in het werk-/activiteitengebied;
  • het bieden van individuele ondersteuning aan deelnemers. 

Vrijwilligers kunnen zo een bijzondere rol vervullen in het realiseren van de persoonlijke wensen en behoeften van onze deelnemers. Daarbij verlenen vrijwilligers hand-en-span diensten ter ondersteuning van de beroepskrachten.

Juiste match

De vrijwilligers leveren door hun inzet, enthousiasme en talenten een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en het functioneren van de Hoeve. Onze zorg- en dienstverlening wordt individueel afgestemd op de vraag van de deelnemer en dit is ook het uitgangspunt voor het vrijwilligerswerk. Dit betekent niet dat de inzet en ontwikkeling van talenten van vrijwilligers hieraan ondergeschikt zijn. Het vrijwilligerswerk komt juist tot zijn recht indien rekening gehouden wordt met de kwaliteiten van vrijwilligers. Hierdoor nemen motivatie, enthousiasme en betrokkenheid toe.

Een juiste match tussen de activiteiten binnen de Hoeve en de kwaliteiten van de vrijwilliger is belangrijk om een duurzame samenwerking te realiseren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beroepsmatige krachten en de betreffende vrijwilliger, waarbij de Bedrijfsleider een coördinerende rol vervult. Voorkomen moet worden dat vrijwilligers worden ingezet voor taken die niet bij vrijwilligerswerk horen.

Diversiteit

Ons vrijwilligersbestand bestaat uit vrijwilligers met zeer verschillende achtergronden, levensfasen en opleidingen.

Deze diversiteit geeft een waardevolle bijdrage en bijzondere kleur aan de realisering van onze missie als een inspirerende ontmoetingsplek waar ieders talent optimaal wordt ingezet. Een groot aantal van de vrijwilligers is al gedurende langere tijd actief bij ons.

Informatie

Het coördineren van het vrijwilligerswerk binnen de Hoeve wordt verricht door de Bedrijfsleider, Rini Storm. Zie de contactpagina hoe u hem kunt bereiken.

Openingstijden theeschenkerij

Openingstijden-Theeschenkerij-Hoeve-Klein-Mariendaal

Openingstijden

  • ma + di gesloten
  • wo t/m vr 10.00 - 16.00 alleen take away
  • zaterdag gesloten
  • zondag gesloten

 

Take away: Helaas hebben we onze deuren weer moeten sluiten, al begrijpen we wel waarom. Maar gelukkig kunnen we jullie nog wel verblijden met een drankje en een taartje of een heerlijke koek! Binnen komen is niet mogelijk, maar je kan bij ons luikje je bestelling plaatsen en ophalen. Het lekkers mag je dan mee naar huis nemen of mee het bos in!

We hopen jullie gauw weer te zien!!!

Het is momenteel niet mogelijk om te reserveren!

 

Reserveringen 

Aanvraag reservering

Voor meer informatie over mogelijkheden van uw feest of bijeenkomst mail ons of bel 026 - 379 66 87.

Quotes

'Het bleek echt een ideale plek voor haar te zijn
en leverde heel snel resultaat op.
Ze bouwde een werkritme op en leerde zelf initiatieven nemen.'

Steun ons en wordt Vriend

ouderen bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal

We hebben veel plannen en ambities waarvoor vooralsnog de financiën ontbreken. Wilt u onze stichting steunen en zo de ontwikkelingsmogelijkheden van onze deelnemers verder helpen vergroten?

Lees meer