Bus HKM

Over onze stichting

Onze missie

“Deelnemers tot hun recht laten komen door zinvolle dagbesteding en het bieden van een inspirerende werk- en ontmoetingsplek waar ieders talent optimaal ingezet wordt in een groene, op duurzaamheid gerichte omgeving”

Kernkwaliteiten van de Hoeve

Persoonsgerichte begeleiding

Bij ons is er persoonlijke aandacht voor de interesses, wensen en mogelijkheden van individuele deelnemers. Maatwerk dus, met veel aandacht voor wat deelnemers zelf belangrijk vinden. We stemmen de activiteiten en werkzaamheden op de zorgboerderij hier zo veel mogelijk op af.

Sociale contacten en steun

Op de Hoeve kunnen deelnemers sociale contacten opbouwen en steun en waardering krijgen van de begeleiders, andere deelnemers en/of vrijwilligers. Iedereen hoort erbij en is onderdeel van het team.

Zinvolle activiteiten en werkzaamheden

We hebben een ruime keuze aan activiteiten, zodat er altijd wel iets te doen is dat de deelnemers leuk vinden. Denk aan groene activiteiten en klussen, zoals het verzorgen van de dieren, tuinieren, werken in de groenvoorziening. Ook kunnen ze helpen bij huishoudelijke activiteiten, zoals samen koken. De werkzaamheden worden als zinvol ervaren.

Natuurlijke omgeving

Bij ons kunnen deelnemers veel en vaak naar buiten gaan en tijd doorbrengen op ons terrein en in de tuin. Hier ervaren deelnemers rust en ruimte en kunnen ze overmatige prikkels vermijden.

Stimulerende omgeving

Alle buitenactiviteiten werken activerend. Op de Hoeve ontdekken deelnemers soms nieuwe talenten van zichzelf. Dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Soms zetten deelnemers stappen richting regulier werk.

Erbij horen

Bij ons kunnen deelnemers contact hebben met mensen uit de buurt. Er is een Theeschenkerij, een dierenweide waar de varkens, geiten en konijnen zijn, een bloementuin en de leden van de zelfoogsttuin komen wekelijks langs om de groenten de oogsten. Hoeve Klein Mariëndaal wordt bezocht door kinderen van nabijgelegen scholen. Dit versterkt bij deelnemers het gevoel dat ze meedoen in de samenleving.

Gewone leven

Op de Hoeve ervaren deelnemers het gewone leven. Ze zijn bezig met zinvolle werkzaamheden waarbij niet alle risico’s worden weggenomen. We praten weinig over zorg. De huiselijke sfeer en de gezamenlijke activiteiten maken dat deelnemers zich snel thuis voelen.

Beweging

De combinatie van de verschillende activiteiten en de buitenomgeving (zelfoogsttuin, de dieren, Theeschenkerij, bloementuin) zorgt ervoor dat deelnemers fysiek actief zijn op de hoeve.

Gezond eten

We eten samen, een vast ankerpunt in de dag. Groenten en fruit komen zo veel mogelijk van ons eigen land, vers en onbewerkt.

Structuur

De Hoeve draagt bij aan structuur in het leven van onze deelnemers. We hebben een vaste dagindeling, met op vaste tijden activiteiten en koffie/thee- of lunchmomenten. Elke dag zijn er klussen die gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van de dieren. Ook de verschillende seizoenen en de bijbehorende werkzaamheden zorgen voor structuur.

Organogram

Organogram Stichting Hoeve Klein Mariëndaal 2023

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 onbezoldigde professionals:

Margreet van Gastel (voorzitter), voorheen Wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare ruimte en Milieu van de Gemeente Arnhem. Heeft nu een adviesbureau op het gebied van energie en duurzaamheid: Green Bridges. Tevens Programmamanager Energie Centrum bij het Ministerie EZ/RVO.

Jan Egbert Riksen (penningmeester) is financieel adviseur op het gebied van hypotheken, pensioenen en vermogen en mede-eigenaar van Riksen & Willems Financiële Adviseurs

Jan Hassink (secretaris) stond samen met Ellen Oomen aan de wieg van de zorgboerderij. Hij is senior onderzoeker Zorglandbouw aan Wageningen University (WUR)

Ysbrand de Haan (lid) was werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en bekleedde diverse functies binnen de gezondheidszorg. Momenteel is hij afdelingsvoorzitter van een landelijke politieke partij.

Hieke de Zeeuw (lid) is bestuurder van Verburgt-Molhuysen Zorg en tevens communicatieadviseur in het sociale domein.

Kwaliteitskeurmerk

Hoeve Klein Mariëndaal heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit betekent dat we werken volgens het landelijke kwaliteitssysteem van zorgboerderijen. Inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land aangesloten. Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en veel gemeenten geaccepteerd.

Hieronder kun je de jaarverslagen van Landbouw en Zorg voor het keurmerk lezen:

Jaarverslagen