“Er zijn maar weinig toegepast psychologen die elke dag in de
geitenpoep staan”

“Als medewerker Jeugd ben ik begeleider op de jeugdgroepen die elke zaterdag voor dagbesteding op de Hoeve komen. Een groot deel van die groep heeft een autismespectrumstoornis of een verstandelijke beperking. We beginnen altijd met het verzorgen van de dieren. Zo leren deze pubers en kinderen op een speelse manier samen te werken. Ze hebben contact met de dieren, maar ook met elkaar. Ik help ze om zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen doen. Soms werkt dat samenwerken ook wel eens niet. Dan is het belangrijk om
even in te grijpen en het op te lossen.”

Stagiair én vrijwilliger

“Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als toegepast psycholoog. In het tweede stagejaar van die opleiding ben ik hier bij de kindergroepen van de zorgboerderij terechtgekomen. Zo kwam ik erachter dat ik het heel erg leuk vind om met kinderen en met jongeren te werken. Mijn opleiding is vooral gericht op de doelgroep 18-plus. Om nog meer ervaring op te doen ben ik na mijn stage als vrijwilliger op de Hoeve blijven werken. Inmiddels is dit dus mijn baan.”

Zelfvertrouwen

“Kinderen hebben een aangeboren nieuwsgierigheid die mij erg aanspreekt. En zij hebben gelukkig ook een klik met mij. Via het werken met de dieren leren ze samenwerken en op een goede manier met elkaar communiceren. Zo doen ze vanzelf sociale contacten op. In de zeven jaar dat ik hier nu werk zie ik de jongeren groeien en meer zelfvertrouwen krijgen.”

Geitenpoep

“Ik vind het heel mooi als je kinderen ziet leren. Soms lukt iets niet meteen, maar als ze blijven proberen, lukt het daarna wél. Die kleine leermomenten zijn heel belangrijk.

Hoeve Klein Mariëndaal is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het kan voor deelnemers wel eens moeilijk zijn om zichzelf te zijn of zichzelf te accepteren. En is het natuurlijk een prachtige locatie midden in de natuur. Een plek waar we veel buiten zijn, wat sowieso heel gezond is. Veel collega’s in de toegepaste psychologie werken binnen, op kantoor. Ik ben waarschijnlijk een van de weinige toegepast psychologen die zoveel buiten mag zijn. En die elke dag in de geitenpoep staan!”

Mart van der Heijden (26), medewerker Jeugd