Samen

Achter de schermen

Cliënttevredenheid

Onze deelnemers beoordelen onze dienstverlening in 2023 gemiddeld met een 8,5 (op een schaal van 1 tot 10); het werk op de boerderij krijgt een 8,1 en de begeleiding op de boerderij krijgt een 8,8.
Meer over onze cliënttevredenheidsmeting lees je in ons Jaarverslag Keurmerk Hoeve Klein Mariëndaal.

Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner/deelnemer.

Hieronder vind je een aantal organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Je kunt zelf kiezen van wie je cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Zorgkantoren

Cliëntondersteuning Mee.nl

Cliëntondersteuning Movisie

Adviespunt Zorgbelang

Vertrouwenspersoon

Zit je ergens mee? Heb je vragen, problemen of klachten? En wil je er graag over praten, maar liever niet met je begeleider? Praat dan met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt hulp. Samen zoeken jullie een passende oplossing.
Onze vertrouwenspersonen kun je mailen op vertrouwenspersoon@hoevekleinmariendaal.nl

Klachtenregeling

Wat kun je doen als je klachten hebt? Als je ontevreden bent over de gang van zaken bij Hoeve Klein Mariëndaal of een medewerker, zijn er meerdere mogelijkheden om je klacht kenbaar te maken.
Klik hier voor ons klachtenreglement

Sociale kaart

Zorgkaart Nederland helpt je met het kiezen van de best passende zorgaanbieder.

Duurzaamheidsbeleid

De maatschappij staat steeds meer stil bij duurzaam en milieubewust leven vanuit het gedachtegoed van de circulaire economie. Ook wij dragen graag ons steentje bij.

Bij Hoeve Klein Mariëndaal ligt de nadruk op het bewust omgaan met:

  • energie
  • water
  • telen en verwerken van de groente en het fruit van ons land
  • inkoop van producten, middelen en materialen
  • afval

We proberen ook onze medewerkers, deelnemers en vrijwilligers bewust te maken van het belang van duurzaam en milieubewust leven, zodat iedereen kan meedoen.

Daarnaast maken we ons sterk voor de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van onze deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. We zetten ons in voor de deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers. We investeren in duurzame relaties met partners en belanghebbenden.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Hoeve Klein Mariëndaal verzamelt: via aanmeldingen, telefonische informatieaanvragen, mailwisselingen of anders.

Stichting Hoeve Klein Mariëndaal verwerkt persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers, stagiair(e)s en van medewerkers. We gaan hier zorgvuldig mee om. We besteden veel aandacht aan techniek en beveiliging daarvan. Dossiers worden voornamelijk digitaal opgeslagen en de toegang is beperkt. Bescherming van privacy en gegevens is belangrijk. We staan stil bij de gegevens die we verzamelen en denken na over wat wij bewaren, waar we het bewaren en wie hier toegang op mag hebben.

Welke gegevens verwerken wij verder?

• Deelnemers en netwerk
Wij verwerken persoonsgegevens van onze deelnemers in een elektronisch cliëntendossier. De toegang tot de gegevens (autorisatie) is alleen voor de medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorg en de administratie.
Als wij persoonsgegevens delen met andere partijen, dan is dat aan strikte regels verbonden. We werken zoveel mogelijk via het beveiligde berichtenverkeer van Vecozo, met name rondom de zorgadministratie.
Vertrouwelijke gegevens versturen wij alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkene via het beveiligde mailsysteem van Microsoft Office. Voordat de mail geopend kan worden door de ontvanger, moet als extra beveiliging een wachtwoord worden ingevoerd. Telefonisch geven wij geen persoonlijke gegevens door.

• Medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers verwerken we voor het uitbetalen van het salaris, voor de ziekteverzuimbegeleiding etc. De personeelsdossiers mogen (indien nodig) slechts door enkele medewerkers worden ingezien. Denk hierbij aan de administratief medewerker, de teamleider en directeur.
Wij maken gebruik van andere verwerkingsdiensten, zoals de salarisadministratie.
Met deze externe diensten bestaan bewerkingsovereenkomsten. De andere partijen verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

• Stagiair(e)s en vrijwilligers
Persoonsgegevens van stagiair(e)s en vrijwilligers verwerken we voor het uitbetalen van de reiskosten en vergoedingen. De dossiers van de stagiair(e)s en de vrijwilligers mogen (indien nodig) slechts door enkele medewerkers worden ingezien. Denk hierbij aan de administratief medewerker, de teamleider en directeur.

Cookiebeleid

Wij maken geen gebruik van cookies.

In ons privacybeleid vind je informatie over hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

 

Auteursrecht

Op alle foto’s op de website van Hoeve Klein Mariëndaal rust auteursrecht. Deze foto’s mogen nooit door derden worden gebruikt voor intern of extern gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Linken en verwijzen naar de internetpagina’s van ons mag altijd. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gebracht.