Vrijwilligers

Binnen Stichting Hoeve Klein Mariëndaal is een groot aantal vrijwilligers actief. Zij zijn werkzaam in alle werk-/activiteitengebieden die we binnen de Hoeve kennen.

Hun bijdrage is gericht op:

 • de ondersteuning van de beroepskrachten bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in het werk-/activiteitengebied;
 • het bieden van individuele ondersteuning aan deelnemers. 

Vrijwilligers kunnen zo een bijzondere rol vervullen in het realiseren van de persoonlijke wensen en behoeften van onze deelnemers. Daarbij verlenen vrijwilligers hand-en-span diensten ter ondersteuning van de beroepskrachten.

Juiste match

De vrijwilligers leveren door hun inzet, enthousiasme en talenten een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en het functioneren van de Hoeve. Onze zorg- en dienstverlening wordt individueel afgestemd op de vraag van de deelnemer en dit is ook het uitgangspunt voor het vrijwilligerswerk. Dit betekent niet dat de inzet en ontwikkeling van talenten van vrijwilligers hieraan ondergeschikt zijn. Het vrijwilligerswerk komt juist tot zijn recht indien rekening gehouden wordt met de kwaliteiten van vrijwilligers. Hierdoor nemen motivatie, enthousiasme en betrokkenheid toe.

Een juiste match tussen de activiteiten binnen de Hoeve en de kwaliteiten van de vrijwilliger is belangrijk om een duurzame samenwerking te realiseren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beroepsmatige krachten en de betreffende vrijwilliger, waarbij de Bedrijfsleider een coördinerende rol vervult. Voorkomen moet worden dat vrijwilligers worden ingezet voor taken die niet bij vrijwilligerswerk horen.

Diversiteit

Ons vrijwilligersbestand bestaat uit vrijwilligers met zeer verschillende achtergronden, levensfasen en opleidingen.

Deze diversiteit geeft een waardevolle bijdrage en bijzondere kleur aan de realisering van onze missie als een inspirerende ontmoetingsplek waar ieders talent optimaal wordt ingezet. Een groot aantal van de vrijwilligers is al gedurende langere tijd actief bij ons.

Informatie

Het coördineren van het vrijwilligerswerk binnen de Hoeve wordt verricht door de Bedrijfsleider, Rini Storm. Zie de contactpagina hoe u hem kunt bereiken.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Potentiële vrijwilligers die zich aanmelden bij Stichting Hoeve Klein Mariëndaal krijgen eerst een kennismakings-/intakegesprek met de bedrijfsleider en de begeleider van het betreffende werk-/activiteitengebied. Bij dit gesprek wordt nader kennisgemaakt en verwachtingen over en weer besproken en uitgelegd wat de Hoeve van de vrijwilliger verwacht. In gezamenlijk overleg wordt gekeken waar de vrijwilliger het beste kan worden ingezet. Dan volgt er een proeftijd, waarbij de potentiële vrijwilliger kennismaakt met een of meerdere werk-/activiteitengebieden.

Binnen 4 weken na de start van de proeftijd wordt het meedraaien geëvalueerd. Als de conclusie is dat de vrijwilliger blijft, dienen de volgende punten geregeld te worden: 1. De vrijwilliger ontvangt en ondertekent een vrijwilligersovereenkomst én de gedragscode. 2. De VOG aanvraag wordt gestart.

Binnen 6 weken na de start van de proeftijd dient de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen waaruit blijkt dat geen bezwaar is tegen vrijwilligerswerk bij Stichting Hoeve Klein Mariëndaal. Als deze dat niet kan, dient het vrijwilligerswerk te worden beëindigd. Eventuele kosten van de VOG worden na acceptatie vergoed.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats.

Onderdelen uit de overeenkomst:

 1. De vrijwilliger zal met ingang van xx maand 2020 voor Stichting Hoeve Klein Mariëndaal werkzaam zijn op locatie xxxxxxxxx, zonder dat hier betaling tegenover staat.
 2. De vrijwilliger is beschikbaar op:
  maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag
 3. De vrijwilliger verricht vrijwillige ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de begeleiding van het werk-
  /activiteitengebied: xxxxxxxxxxx en sluit zich aan bij de tijden van het dagprogramma van het werk-
  /activiteitengebied.
  Starttijd: xx.xx uur. Eindtijd: xx.xx uur.
 4. De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en ondersteuning van de begeleider op het werk-
  /activiteitengebied.

Proefmaand

Om sfeer te proeven en een beeld te krijgen van de diverse werkzaamheden en activiteiten op de zorgboerderij starten we met een wederzijdse proefperiode van een maand, waarin beide partijen zonder opgave van redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang mogen beëindigen. Wanneer de proefperiode voorbij is, evalueert de begeleider en/of de vrijwilligerscoördinator samen met de vrijwilliger het tot dan toe gedane vrijwilligerswerk en worden afspraken gemaakt waar de vrijwilliger zich op wil gaan richten en wat een toegevoegde waarde heeft voor de zorgboerderij.

Verantwoordelijkheid

Om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen vragen wij van de vrijwilliger verantwoordelijkheid te dragen en zorgvuldig om te gaan met de gemaakte afspraken. De vrijwilliger werkt onder eindverantwoordelijkheid van beroepskrachten.

Openingstijden theeschenkerij

Openingstijden-Theeschenkerij-Hoeve-Klein-Mariendaal

Openingstijden

 • wo t/m vr 10.00 - 16.00  
 • za / zo 11.00 - 17.00
 • take away is ook mogelijk

Het is alleen mogelijk om een tafeltje aan de deur te reserveren.

We hopen jullie gauw weer te zien!

Reserveringen 

Reserveringsaanvraag

Voor meer informatie over mogelijkheden van uw feest of bijeenkomst mail ons of bel 026 - 379 66 87.

Quotes

'Het bleek echt een ideale plek voor haar te zijn
en leverde heel snel resultaat op.
Ze bouwde een werkritme op en leerde zelf initiatieven nemen.'

Steun ons en wordt Vriend

ouderen bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal

We hebben veel plannen en ambities waarvoor vooralsnog de financiën ontbreken. Wilt u onze stichting steunen en zo de ontwikkelingsmogelijkheden van onze deelnemers verder helpen vergroten?

Lees meer